Organisasjon

Styret for Ishavsbyen Bedriftshelsetjeneste består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiverne, 2 fra arbeidstakerne og 1 fra personalet. Personalet velger selv sin representant. Funksjons- tiden er 2 år for styremedlemmer med havlparten av styrets medlemmer på valg hvert år. Styrets varamedlemmer er på valg hvert år. Styrets leder skal til en hver tid velges blandt arbeidsgiverne.

 

Styremedlemmer fra arbeidsgiversiden:

Styreleder:       Gunny Engenes, Odd Berg Gruppen

Nestleder:        Kjell Otto Hansen, S/L Fiskernes Agnforsyning

Styremedlem:   Ørjan Holstad, Bakehuset

Styremedlemmer fra arbeidstakersiden:

Styremedlem:   Liv Henriksen, Hålogaland Teater A/S

Styremedlem:   Dag Morten Johnsen, Lundblad Media A/S

Styremedlem:   Gerd Lindegård, Ishavsbyen BHT A/L

Varamedlemmer fra arbeidsgiversiden:

1.varamedlem: Jon-Ivar Nilsen, Tromsprodukt AS

2.varamedlem: Odd Harald Eriksen, Neumann Bygg AS

Varamedlemmer fra arbeidstakersiden:

1.varamedlem: Britt Rasmussen, J.M. Hansen A/S

2.varamedlem: Mariann Kleiven, E. Johnsen & Sønn A/S