Kurs som gjennomføres ved Ishavsbyen Bedriftshelsetjeneste

 

Oppsamlingskurs i førstehjelp

IBHT arrangerer oppsamlingskurs i førstehjelp følgende datoer for 2012; 5. september, og 31. oktober.

Kursene passer for små bedrifter, eller større bedrifter hvor noen få ønsker å delta. Kursene arrangeres i våre lokaler og avholdes klokken 13.00- 16.00.

Påmelding skjer til vibeke@ibht.no og det vil være først til mølla prinsippet. Det er plass til maks 22 deltakere per kurs.


Hygiene kurs

Som et nytt tilbud fra 2011 er vi under planlegging av hygienekurs- forebygging av smittespredning. Dette kurset er spesielt rettet mot bransjer som eksponeres for risikofaktorer som avløp, kloakk og jord. Kurset vil bli arrangert på dagtid, og vil ha en varighet på ca 3 timer.

Kurset vil bli kjørt løpende gjennom hele året og ellers etter henvendelse og spesielle behov. I tillegg vil aktuelle bransjer få informasjon via epost.

Kontakt: tine.mikkelsen@ibht.no

HMS kurs for ledere

HMS-kurs for ledere 15. november 2012. Kl 08.30-16.00.

Pris: 1600kr for medlemmer, inkl. kursmateriell og
beverning.
Kurssted: IBHT's lokaler i Stakkevollvn. 33, 2.etg..

Påmeldingsfrist: 26. oktober 2012. Påmeldingen er bindene.

Dette kurset er ment KUN for ledere. Verneombud, AMU-medlemmer og annet HMS personell henvises til grunnkurset.
Kurset arrangeres med forbehold om nok påmeldte.

Opplæring i føring av sykefraværsstatistikk

Vi har laget et enkelt program i exel som gjør det enklere og raskere for små og mellomstore bedrifter å føre sykefraværsstatistikk. Dersom dere kontakter oss får dere dette programmet av oss og vi gir vår bistand til å bruke det. Kontakt din kontaktperson i bedriftshelsetjenesten.

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers kurset)

Kurset gir en innføring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS)

16. 17. 18. oktober og 14. november 2012

Påmelding med navn på bedrift, navn på deltaker med telefon og e-postadr. og fakturaadr. via e-post til: ase.grunnvag@ibht.no eller catrine.trygstad@ibht.no. Påmeldingsfrist: 24.september 2012.
Bindende påmelding. Avbud senere enn 1 uke før kursstart faktureres med 50% av kursavgiften. Ved uteblivelse betales full kursavgift


Målgruppe: Verneombud,ledere,mellomledere og medlemmer i AMU

Kursted: Ishavsbyen bedriftshelsetjeneste, Stakkevollveien 33, 2 etg..

Pris: kr 3700.- kursavgiften er inklusiv matriell og bevertning på kursdagene.


Førstehjelpskurs ved Ishavsbyen bedriftshelsetjeneste

Vi arrangerer førstehjelpskurs løpende gjennom hele året etter henvendelse og spesielle behov. Vi fokuserer på grunnleggende førstehjelp, hjerte og lungeredning, med vekt på mye praksis. I tillegg vil kursene være tilpasset risikofaktorene i de ulike bransjene. Dette foregår i grupper på maks 15- 20 deltakere. Som regel er vi to instruktører på disse kursene. Førstehjelpskursene gjennomføres primært på dagtid og har en varighet på ca 3 timer. Kurs som må starte etter vår ordinære arbeidstid vil ha en avgift, kurs som arrangeres på dagtid er inkludert i medlemsavgiften.

Ved ønske/behov om førstehjelpskurs ta kontakt.

Kontakt: vibeke@ibht.no